Mali Müşavirlik Hizmeti

Mali Müşavirlik Hizmeti

Mali Müşavirlik Hizmeti

Konusunda uzman kadrosu ve geniş ufkuyla müşterilerine katma değer sağlayacak bilgi üretmeye devam eden Sosyal Şirket Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, giderek artan rekabetçi koşulların işletmelerinizi hangi boyutlarda etkilediğini biliyor, rakipleriniz karşısında daha güçlü olabilmeniz için müşterilerimize çözüm ortaklarımız mali müşavirler ile;

 • Defter Tutma
 • Vergi Danışmanlığı
 • Denetim Hizmetleri
 • Bordrolama Hizmetleri
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • Bütçe ve Mali Analiz

Konularında hizmet sunmaktayız.

Şirket Kuruluşu konusunda sizlere hukuki ve vergisel açıdan en uygun kuruluş türü konusunda yardımcı olarak, sizlere yeni yatırımlarınızda en doğru adımları atmanızda danışmanlık sağlıyoruz.

Limited Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu, Gerçek Kişi Kuruluş konularında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Analiz Finansal Raporlama

Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri işletme içi ve işletme dışı gruplara mali tablolar vasıtasıyla iletilirler. Tüm ilgililer işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

Bu tablolar muhasebe sürecinin ilk ürünleridir. Daha sonraki aşamada, söz konusu mali tabloların daha önceki dönem tablolarıyla karşılaştırılması ya da çeşitli analiz teknikleri uygulanması suretiyle bilgilerdeki değişmelerin izlenmesi ve yorumlanması gelir. Mali tabloların yorumlanması, işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir.
Neden  finansal tablolar analiz edilmelidir?
 • Finansal tablolarda yer alan bilgiler finansal bilgi kullanıcılarının alacakları kararlarda yeterli bilgiyi sağlayamayabilir.
 • Örneğin İşletme ortakları, koydukları sermayenin korunup korunmadığı ile yapmış oldukları yatırımlarının karlılığını, yöneticiler işletmenin başarı durumunu ve faaliyetlerin verimliliğini, kredi verenler ve satıcılar işletmenin borç ödeme gücünü görmek isterler ve devlet ve kamu gibi diğer bilgi kullanıcıları da kendi menfaatleri noktasında işletmeyi tanımak isterler.
 • Bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgiler o dönemin bilgilerini genel hatlarıyla gösterir. Aynı zamanda bu finansal tablolarda yer alan bilgiler HAM bilgilerdir birçoğu kendi başına pek bir anlam ifade etmez.
 • Sadece finansal tablolardaki bu ham bilgilerle KISITLI bir bilgiye ulaşabiliriz.
 • Bunun için finansal tablolardaki verilerin analiz edilip yoruma tabi tutulması gerekir. Böylece hem işletmenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olunabilir hem de işletmeyle ilgili geleceğe yönelik kararlar alınabilir.

faq

DEVLET DESTEKLERİ

BELGELENDİRME

MUHASEBE SİSTEMLERİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Destekleri;

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  işyeri sahibi olmak isteyen girişimci adaylarına bu hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde  işyeri açılış masrafları, işyeriniz içine gerekli ekipmanların temin giderleri ve kuruluştan sonra karşılaşacağınız giderler için geri ödemesiz 30.000 TL ve geri ödemeli 70.000 TL destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

 • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
 • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık.

Teklif İsteyin