Limited Şirket Kuruluş Maliyeti

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti  yapacağınız iş, ortak sayınız, müdür sayısı, sermaye tutarınız ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir.

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti  için 2015 yılı hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Örnek Veriler:

 • Ortak Sayısı : 2
 • Müdür Sayısı: 2
 • Sermaye Tutarı : 50.000 TL
 • Kira Tutarı: 1.000 TL ( Brüt)
 • Sektör: İnternet Pazarlama

Noter Masrafları: 1.471,00 TL

 • İmza Beyannamesi Her Müdür İçin 2 Adet Toplam 4 Adet : 63 TL x 2 = 126 TL
 • Kuruluş Vekaleti 2 Adet: 93 TL x 2 = 186 TL
 • Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 3 Adet:  65 TL x 2 = 130 TL
 • Ana Sözleşme Onayı 3 Adet:  425 TL
 • İmza Sirküleri 3 Adet Her Müdür için Toplam 6 Adet:  192 TL x 2 = 384 TL
 • Ticari Defterler Onay Ücreti : 320 TL

Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL

 • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
 • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL

Damga vergisi her nüsha için ödenecek.

Ticaret Odası; 960,00 TL

 • Sicil Kayıt: 950 TL
 • Faaliyet Belgesi 10 TL

Banka: 12.520,00 TL

 • Rekabet Kurulu Ödemesi : 50.000 *4/10,000 = 20 TL
 • Sermayenin 1/4’ü’nin bankada bloke edilmesi:  50,000 / 4 = 12,500 TL ( Bu para şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir.)

Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 1.351,10 TL

Fiyatlandırma çalışacağınız mali müşavire göre değişmektedir. Kanunen belirlen alt tutar İstanbul için 1.145 TL + % 18 KDV‘dir.

Toplam Maliyet: 1,145,00 +20+ 960,00 + 22,68 + 1.471,00 = 3.618,10 TL

Not:

 • Sermaye bloke tutarı maliyete eklenmemiştir.
 • Yabancı sermayeli şirket kuruluşu mali müşavirlik ücreti alt limiti : 2.950 TL + %18 KDV
 • Toplam tutarda ana sözleşme kelime sayısına göre değişmeler olabilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

şirket-kuruluşu

Şirketi kuruluşu ve işyeri açılışı aşamasında ileride sorunlar yaşamamak için profesyonel destek almanız gerekmektedir. Kuruluş aşamasında yapılacak küçük bir hata sizlere daha sonra para cezası olarak ya da tekrar edilecek bir masraf olarak geri dönebilmektedir.

Yapacağınız iş ve planlarınıza göre yapılması gereken işlemler, kuruluş türünüz, vergi avantajlarınız ya da dezavantajlarınız konusunda iyi bir planlama yapılması gerekmektedir.

Tek Kişi Şirket Kuruluşu ve İşyeri Açılışı

Birkaç yıl önce yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile tek ortaklı sermaye şirketi kurulabilmesinin yolu açılmıştır. Bu düzenlemelerle kurulabilecek yapılar;

 • Şahıs İşletmesi; Halk arasında şahıs şirketi olarak adlandırılan bu kuruluş türü, bireysel olarak kendi adınıza mükellef olmanız anlamına gelir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Tek Kişi Limited Şirket; Bir ortak ile ve en az 10.000 TL sermaye ile kurulan ve kuruluş sonrasında ortaktan bağımsız bir tüzel kişilik oluşturan kuruluş türüdür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Tek Kişi Anonim Şirket; Bir ortak ve en az 50.000 TL sermaye ile kurulan ve kuruluş sonrasında ortaktan bağımsız bir tüzel kişilik oluşturan kuruluş türüdür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ortaklı Şirket Kuruluşu ve İşyeri Açılışı

Birden fazla ortağın bir araya gelerek kurabilecek yapılar;

 • Adi Ortaklık; İki ayrı gerçek kişinin ayrı ayrı sorumlu olduğu bir kuruluş türüdür. Tüzel kişilik kurulmaz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Limited Şirket; Birden fazla ortak ile ve en az 10.000 TL sermaye ile kurulan ve kuruluş sonrasında ortaktan bağımsız bir tüzel kişilik oluşturan kuruluş türüdür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Anonim Şirket; Birden fazla ortak ile ve en az 50.000 TL sermaye ile kurulan ve kuruluş sonrasında ortaktan bağımsız bir tüzel kişilik oluşturan kuruluş türüdür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kuruluş yapıları bakımdan yukarıda listelenen türler en çok kabul görmüş kuruluş şekilleridir. Size en uygun yapıya karar verebilmek için bize yapacağınız işi, ortak sayısını ve kısaca planlarınızı mail atın. Ücretsiz olarak danışmanlık verilecektir.

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Öncelikle yatırım planlarınız için en uygun kuruluş türü için profesyonel bir yardım talep ediniz. Mali Müşaviriniz yapacağınız işi göre size Limited, Anonim, Gerçek Kişi ya da diğer şirket türlerinden birisini tavsiye edecektir. Konu hakkında bizden tavsiye almak isterseniz lütfen 0212 555 00 07 No’lu telefondan bize ulaşınız.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar;

Limited Şirket Kuruluşu ticaret odası için hazırlanması gereken evraklar;

 • Ana Sözleşme; Ana sözleşme şirket hakkında bütün bilgilerin yer aldığı ve uyulması gereken belli  formatı olan belgedir. Ana sözleşme hazırlamak için şirket kuruluşu ve yapısı  hakkında bilginiz olması gerekir. Ana sözleşmede şirketin unvanın ne olacağı, şirketin adresi, şirketi kimler temsil edecek, şirket hangi işleri yapacak gibi önemli konular bulunmaktadır. Bu bölümlerde yapacağınız bir hata size daha sonra artı bir maliyet olarak geri dönecektir. Şirket kuruluşu için 2 noter onaylı 3 fotokopi olarak toplam 5 adet ana sözleşme olması gerekir.
 • İmza Beyannamesi; İmza beyannamesi şirket müdürü olacak kişilerin noterden çıkartmaları gereken ve içerisinde şirket unvanı bulunması gereken belgedir.  Şirket kuruluşu için 2 adet noter onaylı olması gerekli
 • DilekçeŞirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin unvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 • Kuruluş Bildirim Formu: Gerekli bölümler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır. 3 adet, yabancı ortak var ise 4 adet düzenlenmeli.
 • Kurucular Beyanı: Kurucular tarafından imzalanmalı.
 • Oda Kayıt Beyannamesi: Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri yapıştırılmalı.
 • Ortaklara ait vesikalık fotoğraf

Not: Yabancı ortakların Türkçe tercümeli  noter onaylı pasaport örnekleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge gereklidir.

Limited Şirket Kuruluşu vergi dairesi için hazırlanması gereken evraklar;

 • Kira Kontratı ; Kira kontratı üzerinden Damga vergisi Ödenecek.
 • Sicil Tasdiknamesi; Ticaret Odasında tescil işlemi sonrası verilecek
 • İşe Başlama Bildirimi; Gerekli bölümler doldurulacak ve imzalanacak.
 • Noter Onaylı Kimlik Fotokopisi: Vergi dairesi talep edebilir.

Limited Şirket Kuruluşu hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0212 555 00 07 – 0850 885 02 52 

Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu konusunda konusunda uzman Mali Müşavir kadromuz ile yatırımlarınız için hukuksal ve vergisel açıdan en uygun kuruluş türü ile şirket kuruluşunuz gerçekleştirilir.

Konularında resmi kurumlara yapılacak başvurular için gerekli evrakların tanzimi, başvuru işlemlerinin takibi işlemleri hizmet kapsamımızdadır.

Şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinin kuruluş masrafları KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. Uzman Mali Müşavir kadromuz şirket kuruluş aşamasında ve öncesinde firmanızın KOSGEB Şirket Kuruluş Desteği’nden ( Girişimcilik Desteği ) faydalanabilmesi için gerekli konularda da danışmanlık sağlamaktadır.