Bilişim Şirketi Kuruluşu

Bilişim Şirketi Kuruluşu

Bilişim sektörü ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişmeler gösteriyor ama ülkemiz vergi kanunları bu hıza yetişmekte zorluk çekiyor. Bu sebeple girişim yapacağınız bu sektörde atacağınız ilk adım doğru ve ileride başınızı ağrıtmayacak şekilde olmalı.

Piyasada talep gören üç tür kuruluş mevcut. Bunlar Limited Şirket, Anonim Şirket ve Şahıs İşletmesi. Bu kuruluş türlerinin hepsinin artıları ve eksileri mevcut. Yapacağınız işe ve gelecek planlarınıza göre en uygunu seçmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse E-Ticaret işi yapmayı düşünüyorsanız şahıs işletmesi açmanız prestij ve güven açısından sizin için sorun olacaktır. İleride kendinize yatırımcı ve ortaklar bulacağınız bir işe gireceksiniz anonim şirket kuruluşu sizin için daha avantajlı olacaktır. Açılış türü konusu her oluşum için farklı bir senaryo oluşturulup düşünülmesi ve sonra karar verilmesi gereken konular. Bunun için de planlarınızı bu işte profesyonel olan bir kişiye danışıp doğru kararı vermeye çalışın.

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu Maliyeti

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti;

Limited şirket kuruluş maliyeti yapacağınız işin mahiyetine, ortak sayısına, kira kontratınızın tutarına ve kefilli olup olmamasına, sermaye tutarına göre değişmektedir.

2015 yılı için 2 ortaklı limited şirket kuruluşu ortalama 3.000 – 3,500 TL civarı bir maliyeti bulmaktadır. Bu bedelin içerisinde noter masrafları, ticaret odası tescil masrafları, açılış zorunlu defter onay masrafları ve mali müşavir hizmet bedeli vardır.

Tam olarak bir maliyet hesaplayabilmek için lütfen aşağıdaki bilgileri muhasebe@sosyalsirket.com.tr mail adresinden bize iletiniz.

 • Ortak Sayısı ( Yabancı Ortak Varsa Ayrıca Belirtiniz.)
 • Müdür Sayısı
 • Yapılacak İşler
 • Kira Kontratı Tutarı ve Varsa Kefil Sayısı

Mailiniz elimize ulaştıktan sonra kısa bir sürede inceleme yapılıp geri dönüş yapılacaktır.

Yerinde sistem kurulumu hizmetimiz çoğunlukla aşağıda sıralanan aşamalardan oluşmaktadır;

 • Firmaların halihazırda kullanılan veya açılması düşünülen işyerlerinde bilgi teknolojileri ile ilgili altyapının kurulması,
 • Bilgi güvenliği ve yedekleme sistemlerinin ve donanımlarının kurulumu,
 • Firmanın özelliklerine uygun muhasebe programının seçilerek kurulumun yapılması,
 • Firma çalışanlarına programın kullanımı hususunda eğitim verilmesi,
 • Programın modülleri arasında entegrasyonunun sağlanarak zaman kaybının önlenmesi,
 • İş akış şemalarının oluşturularak ilgililere tebliğ edilmesi,
 • Belge düzeni ile ilgili kuralların belirlenerek ilgililerine tebliğ edilmesi,
 • Deneme sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve projenin tamamlanması.

Analiz Finansal Raporlama

Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri işletme içi ve işletme dışı gruplara mali tablolar vasıtasıyla iletilirler. Tüm ilgililer işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

Bu tablolar muhasebe sürecinin ilk ürünleridir. Daha sonraki aşamada, söz konusu mali tabloların daha önceki dönem tablolarıyla karşılaştırılması ya da çeşitli analiz teknikleri uygulanması suretiyle bilgilerdeki değişmelerin izlenmesi ve yorumlanması gelir. Mali tabloların yorumlanması, işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir.
Neden  finansal tablolar analiz edilmelidir?
 • Finansal tablolarda yer alan bilgiler finansal bilgi kullanıcılarının alacakları kararlarda yeterli bilgiyi sağlayamayabilir.
 • Örneğin İşletme ortakları, koydukları sermayenin korunup korunmadığı ile yapmış oldukları yatırımlarının karlılığını, yöneticiler işletmenin başarı durumunu ve faaliyetlerin verimliliğini, kredi verenler ve satıcılar işletmenin borç ödeme gücünü görmek isterler ve devlet ve kamu gibi diğer bilgi kullanıcıları da kendi menfaatleri noktasında işletmeyi tanımak isterler.
 • Bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgiler o dönemin bilgilerini genel hatlarıyla gösterir. Aynı zamanda bu finansal tablolarda yer alan bilgiler HAM bilgilerdir birçoğu kendi başına pek bir anlam ifade etmez.
 • Sadece finansal tablolardaki bu ham bilgilerle KISITLI bir bilgiye ulaşabiliriz.
 • Bunun için finansal tablolardaki verilerin analiz edilip yoruma tabi tutulması gerekir. Böylece hem işletmenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olunabilir hem de işletmeyle ilgili geleceğe yönelik kararlar alınabilir.

Bordrolama Hizmeti

Personel ile ilgili yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, kayıtların ilgili kanun ve kurallara uygun olarak tutulması, işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Sürekli değişen mevzuatın karmaşıklığı ve düzenlenmesi gereken evrakların sayıca çok olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmakta ve aşılması zor mali yüklerle karşılaşılmaktadır.
Söz konusu kayıtların ve belgelerin doğru olarak tutulması  tecrübeli ve bilgili çalışanlarla sağlanabilmektedir. Her firmanın,  bu özelliklere sahip  çalışanı istihdam etmesi mümkün olamadığından Bordrolama hizmeti satın almak seçeneği her geçen gün daha çok rağbet görmektedir.
Hizmet kapsamında yapılanlar ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir;
 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 •  Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
 •  SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 •  Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 •  Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 •  Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 •  İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 •  İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 •  Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,